Sprog

Sprog

Barnet udvikler sine kommunikative kompetencer i et socialt samspil med dem, der omgiver dem – forældre, pædagoger og andre børn.

For det lille barn sker kommunikationen med andre især igennem lyde (pludren og gråd), blikkontakt og gennem gestik og bevægelse af kroppen.

I takt med at barnet modnes, vil det være i stand til at deltage i små ”samtaler”, hvori der indgår en vekselvirkning mellem at lytte og ”tale” og kunne rette opmærksomheden mod noget fælles tredje.

Når barnet er omtrent et år gammelt vil det kunne sige det første ord og det vil nu være i stand til at indgå i små dialoger, hvor sproget og det udtalte ord, gradvist får en større betydning i samtalen og det kommunikative samspil. I begyndelsen er det, det passive ordforråd, der vokser.

I løbet af barnets 2. leveår kommer barnets ekspressive sprog til.

Sprog og kommunikation er en vigtig del i den alsidige personlighedsudvikling og de sociale kompetencer. Barnets kognitive udvikling hviler på sproget, på sprogforståelsen, evnen til at ræsonnere og løse problemer.

Det har betydning for barnets evne til senere at forstå matematiske og sproglige begreber og tænke abstrakt. I Tinghøj sikrer vi, at der er et sprogligt udviklende læringsrum omkring børnene.

Vi italesætter det vi gør, det vi ser omkring os og det barnet gør.

Vores sprog er præcist og vi er omhyggelige med at bruge de rigtige begreber.

Det er ikke ligegyldigt, om vi taler om en stol eller en taburet. Bøger bliver ofte suppleret med konkreter, som bygger bro mellem det talte sprog og det visuelle. Det sker igennem et nuanceret sprog, hvor der introduceres nye ord og begreber i takt med at barnet udvikler sig.

Vi skaber et læringsmiljø med fokus på:

–                           At tale langsomt og lave turtagning. Det betyder at vi giver barnet rigtig lang tid til at svare

–                           At stille åbnende spørgsmål og invitere til deltagelse

–                           At være nysgerrig på de andres perspektiv og kunne tale om følelser

–                           At tale i forskellige tider, bruge forholds– og tillægsord, at tale i én- og flertal og bøje ordene m.m.

–                           At have forskellige bøger tilgængeligt, så der er noget for forskellige aldre og interesser

–                           At opdele i små grupper, for at skabe en bedre mulighed for deltagelse

–                           At vi skaber fællesskaber og lege

–                           At samtale undervejs i højtlæsning, så det giver mulighed for børnenes aktive deltagelse

–                           At vi udtrykker oprigtig nysgerrighed og spørger ind