Leg + børnefællesskaber

Leg:

I Tinghøj tænker vi legepladsen som et pædagogisk læringsmiljø, som giver mulighed for at følge børnenes perspektiver gennem hele dagen. Vi mener at barndommens univers har en værdi i sig selv og hvor det centrale i dagligdagen er legen og de nære relationer til andre børn og voksne.

Vi skaber rum og miljøer for at højne legen, der hvor børnene er og vi rammesætter legeaktiviteter. Vi vægter, at det enkelte barn lærer/kender/administrerer regler i leg.

I formiddagstiden mellem kl.9-12, er der planlagte pædagogiske legeaktiviteter, med bl.a. fokus på inddragelse af det enkelte barn i legen.

Hvorfor tænker vi at leg er godt?

  • Leg giver glade børn
  • Leg gør børn sociale
  • Leg udvikler motorik og kendskab til kroppen
  • Leg udvikler sprog og kommunikation
  • Leg udvikler forståelse for sig selv og andre
  • Leg er samarbejde
  • Leg udvikler demokratiske færdigheder
  • Leg udvikler kreativitet
  • Leg kan bruges til at bearbejde gode og dårlige oplevelser

I Tinghøj børnehave og vuggestue, skaber vi plads til spontane og selvorganiserede lege i løbet af dagen og det er vigtigt for os at legen er fri og at legen er børnenes egne.

Den ægte udviklende leg er uden formål, uden planlagt start og slutning

Børnefællesskaber:

Vores pædagogiske tilgang omkring fællesskaber er, at alle børn og voksne skal føle sig velkomne i Tinghøj. Trivsel/tryghed er en forudsætning for, at læring kan finde sted.

Vi er bevidste om, at pædagogerne er gode rollemodeller i alle arenaer.

Vi tilstræber, at der er aktiviteter for alle børnene, ved at være i dialog med det enkelte barn/børnegruppen og imødekomme deres ønsker.

Pædagogerne planlægger aktiviteter på tværs af aldersgrupper, så børnene får øje på nye fællesskaber. Oplever pædagogen manglende udvikling ved et barn/gruppe, sættes der særligt ind.