Socialisering

Med SOCIALISERING mener vi: Mere end at være en god ven!!

Netop socialisering er noget af det, vi lægger rigtig stor vægt på at arbejde målrettet med. Socialisering sker i små og store fællesskaber, og det er netop i vuggestuen, at små børn oplever at være i en gruppe af børn på samme alder som dem selv. Der er stor forskel på at være lillebror/søster i en familie og så være nr. 14 i en gruppe med ligestillede.

Vi støtter barnet til at kunne begå sig i børneflokken og at være deltagende sammen m ed andre. Vi hjælper barnet til at kunne sætte sine egne grænser og at kunne respektere andres grænser. (stop)

Vi lærer dem kollektive normer og værdier:

  • At kunne vente på tur.
  • Turtagning.
  • Vi hjælper dem med at lære at lege rollelege.
  • Og at kunne magte den spæde start på venskaber
  • Vi lægger vægt på at skabe et miljø, hvor alle føler sig velkommen. Vi oplever, at børnene lægger mærke til, når der mangler nogen, og de viser glæde, når de mødes her i vuggestuen.