Pædagogiske læringsmiljø

Det pædagogiske læringsmiljø

Vi har didaktiske overvejelser omkring dagens rutiner og planlagte aktiviteter.

Dette er fx i børnenes leg, spontane aktiviteter og daglige rutiner, såsom bleskift, frokost, oprydning, i garderoben m.m.

Barnet lærer i de aktiviteter, det deltager i, af de udfordringer barnet møder og når barnet selv begynder at undersøge og eksperimentere. Læring finder sted både i ikke planlagte og i pædagogisk planlagte aktiviteter, i hverdagens praktiske og spontane gøremål, samt i barnets leg og udforskning. I princippet er alle situationer læringssituationer.

Det pædagogiske personale tænker derfor læring ind i de forskellige typer aktiviteter, som barnet involveres i. Desuden tilstræber det pædagogiske personale, at barnet aktiveres og at alle sanser kommer i spil ved enhver aktivitet ud fra antagelsen:

”Den, der aktivt deltager, lærer noget”.