Overgang fra vuggestue til børnehave + skoleovergang

Overgang fra vuggestue til børnehave

At starte børnehave er en meget stor ting for både børn og forældre.

Vi vil gerne skabe en tryg overgang for barnet og forældrene og dermed en god start på børnehavelivet.

Det kommende børnehavebarn begynder ofte at kede sig lidt i vuggestuen og har brug for mere plads og større udfordringer. Barnet viser på dette tidspunkt større selvstændighed og vi skal både i hjemmet og i vuggestuen støtte op om den udvikling. Vuggestuen forbereder barnet på overgangen på flere forskellige måder. Dette gør vi ved at have et større fokus på barnets selvhjulpenhed, samt det at mestre krav og følge de sociale spilleregler. Det er vigtigt, at vi understøtter det kommende børnehavebarn i, at turde møde alle de nye udfordringer og at barnet kan indgå i forskellige børnefællesskaber. Alt dette i samarbejde og tæt dialog med forældrene.

I vores daglige praksis er børnene fra vuggestuen og børnehaven samlet til morgenmad, på legepladsen og ofte til afslutning på dagen. Det betyder, at personalet fra børnehaven er kendte personer for vuggestuebørnene og dermed kendte ansigter ved barnets overgang fra vuggestue til børnehave.

I tiden op til at barnet skal starte i børnehaven, laver vi et overgangsforløb i samarbejde med børnehaven. Her vil det kommende børnehavebarn komme på besøg i børnehaven sammen med en voksen fra vuggestuen. De vil deltage i aktiviteter, leg og spisning i det omfang der giver mening for barnet. På den måde er der mulighed for, at barnet stille og roligt kan lære de voksne, børnene og de nye rutiner bedre at kende.

For at skabe tryghed for barnet i overgangsperioden, vil vi være særligt opmærksomme på relationsarbejdet på tværs af vuggestuen og børnehaven. Vi vil gerne sikre en god relation for barnet til de voksne i børnehaven og særligt til barnets nye primærvoksen. Dette gør vi ved besøg, snak om og med de voksne i børnehaven. Målet er en overskuelig og rolig overgang fra vuggestuevoksne til børnehavevoksne. For nogen børn er forandringen et stort skridt, og for andre er det en nem og flydende overgang.

Inden barnets opstart i børnehaven holder vi en samtale hvor forældre, primærvoksen fra vuggestuen og primærvoksen fra børnehaven deltager. Her gennemgår vi Barnet i Centrum, Trass og Trassmo.

På den måde får både børnehave og forældre en klar fornemmelse af barnets trivsel og  eventuelle udfordringer, og der er mulighed for, at vi i samarbejde kan lave fremadrettede aftaler.

I rykket fra vuggestue til børnehave er det ikke kun barnet, som skal starte i børnehaven, men også forældrene. Vi vil gøre alt, hvad der er muligt for at forældrene er trygge. På den måde er der bedst mulighed for en god børnehavestart. Man skal som forældre afsætte lidt tid til barnets indkøring i børnehaven. Selvom jeres barn har besøgt børnehaven rigtig mange gange og kender de voksne på stuen, er det en god ide, at begynde i det små og tage hensyn til at hverdagen er ny for barnet.

Tinghøj børnehave og vuggestue er et lille hus. De fleste vuggestuebørn kender børnehavens voksne og mange af børnehavebørnene. De kender også alle de fysiske rammer inden de starter i børnehaven. Det giver en overskuelig, god og tryg ramme for at starte i børnehave og tage fat på et godt og sjovt børnehaveliv.

Overgang til skole:

Der arbejdes målrettet på, at gøre børnehavebarnet klar til det nye liv som skolebarn.

De ældste børn er samlet i en gruppe, hvor aktiviteterne er mangeartede med fokus på at gøre børnene skoleparate, selvhjulpne og udvikle de færdigheder, som skolen forventer, børnene kan, når de modtager dem. Der øves spil, bogstavkendskab, sociale spilleregler i form af at lytte, at sidde stille, vente på tur, men vigtigst af alt er de sociale færdigheder.

Det sidste halve år samarbejder vi med byens øvrige daginstitutioner og skoler, hvor der hvert år laves et forløb, der styrker børnene i at være sammen med mange og nye kammerater og nye voksne.

Børnene lærer deres nye skole at kende ved besøg, sammen med personale og sammen med forældre. Børnene ser deres kommende kammerater på skolen og skolens personale hilser på børnene.

Når den endelige skoleindskrivning er fastlagt, overleveres erfaringer fra institutionen og forældre til skolen.