Børnesyn

Børnesyn:

Vi tager udgangspunkt i de børn, vi har indskrevet. For os er det vigtigt, at barnet respekteres som en selvstændig person, som vi vil give optimal omsorg, uanset hvem man er.

Vi forsøger at støtte det enkelte barns udvikling igennem vores daglige pædagogiske praksis.

Målet med vores didaktiske overvejelser omkring det enkelte barn er, at gøre dem livsduelige til at mestre livet, når de sendes videre herfra. Dette gør vi bl.a. ved at møde barnet ud fra nærmeste udviklingszone og sikrer os at barnet er i relationer og har tilknytning til andre børn og voksne.

Vi kommunikerer anerkendende og ligeværdigt med det enkelte barn, hvor vi tager udgangspunkt i, at barnet altid handler ud fra sit bedste bud.