Omsorg

Med OMSORG mener vi: Mere end trøst!!

Vi lægger vægt på, at vi fra starten af får skabt en god og tryg tilknytning til minimum 1 voksen (primær pædagog). Dette gør vi igennem en indkøring, som passer til det enkelte barns alder og personlighed, og ud fra de rammer forældrene har til rådighed. Det gør vi for, at barnet fra start af kan føle en fysisk og psykisk velbefindende.

Vi hjælper med at styrke barnets livsduelighed, ved at italesætte mod og lyst, og ved at være: nærværende, lyttende, interesseret i barnet, og at se barnet, som det er.

Vi viser barnet, at vi er her, og at vi holder af barnet. Vi sørger for, at skubbe barnet i den rigtige retning, frem mod nærmeste udviklingstrin. Dette gør vi ved at være tydelig voksne, som har alderssvarende forventninger til barnet.

Vi lægger også vægt på at passe barnet og at passe på barnet. – Vi sørger for at alle barnets basale behov: søvn, sult, tørst, trøst, kontakt, tør ble m.m. er opfyldt. Og vi passer på, at der ikke sker barnet noget ondt.