Læring

Med LÆRING mener vi: Mere end indlæring!!

Der sker læring hele tiden igennem et menneskes liv.

Vi opfatter læring i vuggestuealderen, som meget komplekst. Der sker læring i enhver kontekst, hvor barnet er i relation med andre børn eller voksne. Barnet vil igennem relationer med andre lære noget om sig selv –og egne grænser -, og endvidere lære noget om andres grænser og respekten for det.

Igennem relation med andre vil barnet også lære om sine emotionelle egenskaber og lære at forholde sig til både glæde, iver, vrede, sorg, lykke o.s.v.

I samspil og leg vil barnet blive udfordret kropsligt, når vi leger ude, – vi cykler, rutcher, løber, hopper, triller, gynger m.m.

Barnet vil opleve, at der er noget de er rigtig dygtige til, og noget andet der kan være en udfordring for dem. Her er det vigtigt, at vi pædagoger træder til og hjælper barnet med udfordringen således at de med tiden kan magte opgaven.

Kognitivt skal vi pædagoger igennem vores tætte relationsarbejde kende barnet så godt, at vi ved hvad vi kan forvente af barnet og hvad der lægger lige efter det udviklingsniveau, barnet er på nu.