Læring

Læring:

Børn lærer forskelligt og med vores faglige viden tilstræber vi at imødekomme det enkelte barns udfordringer og behov. Vi har didaktiske overvejelser (vi bibringer børnenes mulighed for at tilegne sig de bedste kundskaber) for børnenes forskellige læringsarenaer på legepladsen, i garderoben, på stuen, når vi er på tur osv.

Vores faglige tilgang er, at vi ser legen som primusmotor for læring. Børn skal kunne tilskrive læringen mening, for at overføre det lærte.

Vores læringsmiljøer er inddraget i de daglige rutiner og almindelige aktiviteter.

Børnene inddrages i planlægning af nye projekter ved, at der demokratisk tales med børnene om, hvad de kunne tænke sig at vide mere om eller er blevet optaget af.

Vores faglige tilgang til børns trivsel gør, at vi planlægger dagen i børnehaven, så den stimulerer det enkelte barn til at være nysgerrig, motiveret, arbejde koncentreret, fordybe sig, afprøve og bruge deres forestillingsevner.

Børnehavens og vuggestuens indretning – inde og ude – er med didaktiske overvejelser på, hvad der er godt for, at stimulere barnet til at gå i gang med at lege.

Vi tilstræber at tage udgangspunkt i de børn og forældre, vi har, og hele tiden justere.