Forældresamarbejde

Samarbejde med forældre

Forældrene er barnets tætteste relation og dem, der kender barnet indgående som selvstændigt individ. Pædagogerne lærer barnet at kende som person, men også i fællesskabet med andre børn og forskellige personaler.

Når vi samarbejder med forældre om børns læring, sker det gennem små overleveringer i dagligdagen og samtaler gennem den tid de går i Tinghøj.

Når barnet starter, inviteres der til en opstartssamtale, hvor personalet hører om barnet og forældrene om hverdagen i Tinghøj.

Efter ca. 3 måneder holdes en samtale omkring opstartsforløbet og deres ”nye” hverdagsliv.

Derefter holdes mere formaliserede årlige udviklingssamtaler, overgang til børnehavegruppen og en sluttelig samtale omkring overgang til skole. Her drøftes barnets udvikling og de forskellige perspektiver, der er på barnet.

Hvis der er behov, afholdes der samtaler ind i mellem, hvor der kan laves en fælles plan for hvordan, vi bedst muligt kan hjælpe barnet med dets udfordring  – hvilken indsats kan vi lave, hvad kan man gøre derhjemme og skal der evt. hentes hjælp udefra.

Samarbejdet er baseret på gensidig tillid med et fælles ønske om at hjælpe barnet til bedst muligt at udfolde sine potentialer.

I løbet af foråret indkaldes der til forældremøde/generalforsamling med valg til bestyrelse.

Til denne aften kan bestyrelsen invitere en oplægsholder og pædagogerne giver efterfølgende et oplæg omkring stuernes dagligdag og trivsel.