Dannelse og børneperspektiv

Dannelse og børneperspektiv:

Vi har fokus på, at børnene kommer med hver deres kultur.

Vi skaber rum for, at der er fysisk plads til, at børnene kan lege og udforske venskaber og vi indretter lokalerne, så de er spændende og inspirerende at være i.

Vi indretter vores rum, så børnene føler sig trygge og inspireret til leg, det gør vi fx ved at stille legetøj i børnehøjde.

Vi skaber muligheder for, at små grupper af børn kan lege alene inde eller ude.

Vi støtter barnet i at turde udfordre sig selv, tro på sig selv og blive accepteret for den ”jeg er” og ikke for ”det jeg gør”.

Vi giver det enkelte barn tid og rum til leg og fordybelse, hvorved barnet kan udvikle sig i sit eget tempo med respekt for deres iboende potentiale.

Vi giver barnet oplevelser, der udfordrer dets udvikling, fantasi og kreativitet.

Vi giver barnet mulighed for at udvikle den sociale forståelse og adfærd i leg, så dets evne til at samarbejde udvikles.