Dannelse

Med DANNELSE mener vi: Mere end at sidde stille og lytte!!

Vi lægger vægt på at skabe læringsrum eller situationer eksempelvis samling med sangkuffert, spisesituationen og aktiviteter i mindre grupper, hvor vi lærer barnet at ”være på”, men også at kunne give plads til andre.

Vi hjælper barnet til at forstå, at andre kan mene noget andet, end èn selv. – eksempelvis hvordan man bygger en balancebane af de store klodser. Vi arbejder også med at hjælpe barnet med at kaperer at få et nej til noget, de gerne vil have, (noget bestemt legetøj, som andre er ved at lege med eller noget legetøj, som vi kun tager frem i bestemte situationer), eller hvis de eksempelvis gerne vil med på en tur, hvor det er bestemt, at det er nogle andre børn, der skal deltage.

Vi viser tydeligt i vores væremåde, at alle er lige meget værd. (Ingen små konger eller prinsesser). Vi er tydelige omkring, hvad vi vil have og hvad vi ikke vil have. Vi er guidende og konfronterende på den måde, at vi italesætter for barnet, hvad der sker i en given situation både for barnet selv, men også for de andre børn.

Vi viser barnet, at vi har forventninger til barnet ud fra barnets alder og udviklingsniveau.