Børnehave

Dagens gang i børnehaven

I Tinghøj børnehave/vuggestue åbner og lukker vi altid i vuggestuen.
Det gør vi som et led i at være en fælles institution, (samt god udnyttelse af personale ressourcer).
Vi er i vuggestuen for at sikre, at der ikke er farlige legeting for de mindste.

Kl. 6.30 – 8.00:
Der tilbydes morgenmad i vuggestuens lokale. Af morgenmad tilbydes der: Havregrød, havregryn og havrefras.

Kl. 8.00 – 9.00:
Vi går i børnehaven, vi modtager børn, vinker farvel til forældrene og leger.

Kl. 9.00 – 11.00:
Vi holder samling i mindre grupper og spiser frugt. Institutionen indkøber fælles frugt til alle børnene.
I vores samlinger arbejder vi med rim og remser, begreber, koncentration, at honorere beskeder og lytte, hvad børnene er optaget af m.m. Der vil altid være fokus på de sproglige og sociale kompetencer.
Samlingerne vil være tilpasset børnegruppens udviklingsniveau.
Bagefter laver vi aktiviteter, der er planlagt ud fra læringsstjernen f.eks. ”Ude liv”, ”Krop og Bevægelse” eller et andet tema. Der vil også her  være aktiviteter der udspringer af hvad børnene er optaget af.
Vi ved, det er vigtigt for børnenes generelle udvikling, at der er tid til at lege sammen og knytte venskaber på tværs af grupperne. Dette kombineres med de planlagte aktiviteter.

Kl. 11.00 – 11.30:
Børnene har afslapning, mindfulness og børne yoga

Kl. 11.30 – 12.00:
Vi spiser frokost. Børnene deltager i, hvad de kan vedr. de praktiske opgaver i forbindelse med spisningen. Vi spiser sammen og skaber en rar og hyggelig atmosfære. Vi venter på hinanden og lærer almindelige gode manerer.

Kl. 12.00 – 14.00:
Der er mulighed for, at de mindst i børnehavegruppen kan sove til middag. Alle der ikke skal sove til middag, er på legepladsen, hvor der cykles, klatres, graves i sandkasse, m.m.
Vi er ude i alt slags vejr.
Vi er fælles om at rydder op på legepladsen inden vi går ind.

Kl. 14.00 – 15.00:
Vi spiser eftermiddagsmad, lytter til musik, historie.
Derefter er der fortsat mulighed for at lege på legepladsen eller inde.

Kl. 15.00 – 16.30: Der leges inde og ude.
Der spilles spil, læses, leges på tværs af alder og udvikling.
De aktiviteter der igangsættes må børnene selv vælge om de vil deltage i, her tilgodeses barnet behov for at vise selvstændighed.
Når børnene bliver hentet, rydder barnet de ting op, det har leget med. Dette gælder såvel ude som inde.

Kl. ca. 16:00: De sidste børn i børnehaven går i vuggestuen, hvor vi hygger og leger sammen med vuggestuebørnene.